img

Helge Skaaraas (H)

Helge Skaaraas (H)

Partner og daglig leder
 
E-post: helge@adv-bs.no
Dir. tlf.: 90 92 02 25

Utdannelse:

• 
Møterett for Høyesterett 1990.
• 
Advokatbevilling 1984.
• 
Juridisk embetseksamen 1981.
• 
Artium 1973.

Praksis:

• 
Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co AS. Tilknyttet firmaet 15.08.1990.
• 
Advokat kommuneadvokaten i Oslo 1984-1990.
• 
Dommerfullmektig Ytre Follo herredsrett, Drøbak, 1983-1984.
• 
Juridisk sekretær Oslo byplankontor 1982-1983.
•  Sekretær Straffelovskommisjonen, Justisdepartementet 1982.
•  Vit. ass. Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo 1979-1980.

Publikasjoner og annen faglig virksomhet:

•  Medforfatter av «Plan- og bygningsrett» (Universitetsforlaget 2000).
•  Medforfatter av «Plan- og bygningsrett», del 1 og 2 (Universitetsforlaget 2011).
•  Medforfatter av «Ekspropriasjon – særlig etter plan- og bygningsloven» (TANO 1990).
•  Div. foredragsvirksomhet, bl.a. for Advokatforeningen.
•  Fast foredragsholder fra 1988 for NITO vedr. kurs i plan- og bygningsloven, samt medlem av NITO’s kurskomite fra samme tidspunkt.
•  Sensor ved Universitetet i Oslo 1984-89.

Særlige fagfelt:


Plan- og bygningsrett

Ekspropriasjonsrett
•  Offentlig rett
•  Fast eiendoms rettsforhold
• 
Prosedyre