• All
  • Landbruk
  • Odel
  • Tomtefeste
  • Ukategorisert

Tiltakene som er iverksatt for å bremse koronaepidemien har allerede vart i en periode. Tiltakene er nå forlenget og ytterligere innstrammet. Vi vet at dette griper inn i hverdagen til mange av våre klienter....

Grunneiere som ikke oppregulerer i år, risikerer å måtte vente i 30 år. Dersom festeavtalen ble forlenget på uendrede vilkår i perioden 1.1.2006 til 1.7.2015, må bortfester i mange tilfeller fremsette krav om økning av festeavgiften innen 1.1.2018. Se endringslov til tomtefesteloven del 2, nr. 2....

Kartverket åpner for elektronisk tinglysning. Tinglysning kan nå skje når som helst på døgnet. I første omgang vil systemet brukes av eiendomsmeglere og banker. I neste fase vil det bli mulig for boligkjøperne å tinglyse "rett fra stua". Det er gjort en samfunnsøkonomisk analyse som...