Barnevern

Barneverntjenesten har som formål å gi hjelp til barn og ungdom som har behov for det, men også foreldre. Det er imidlertid flere eksempler på at barneverntjenesten går for langt i sin maktutøvelse, og gjør uriktige vurderinger som kan ha store konsekvenser for de involverte.

 

Det kan derfor være nødvendig med kvalifisert juridisk bistand allerede på et tidlig stadium. I mange tilfeller dekker det offentlige utgiftene dine til advokat.

 

Advokat Per Bjørge er vår ledende advokat innenfor barnevern, og har jevnlig prosedyreoppdrag både for fylkesnemnda og ved de alminnelige domstoler.

Kontaktperson

Per Bjørge

Advokat
90 75 49 20
per@adv-bs.no