Bente Strømsæther

Advokat

Advokat_partner_Bente_Strømsæther_farger

Bente Strømsæther

Partner

Bente er fast bobestyrer for tingrettene i Sarpsborg og Moss. Hun arbeider mye med eiendomsrett, og da særlig tomtefeste, byggesaker og regulering, boligsaker og entreprise. Hun har eiendomsmeglerbevilling og bistår jevnlig ved overdragelser av fast eiendom.

E-post: bente@adv-bs.no
Dir. tlf.: 97 72 07 99


Utdannelse:
• Advokatbevilling 2001.
• Spesialfag EU/EØS rett, Universitetet i København.
• Juridisk embetseksamen 1994, UiB.

 

Praksis:
• Tilknyttet firmaet siden 1. nov. 2001.
• Kst. tingrettsdommer, Sør-Østerdal tingrett 2000-2001.
• Dommerfullmektig, Sør-Østerdal tingrett 1998-2000.
• Handels- og næringsdepartementet 1996-1998.
• Utenriksdepartementet 1994-1996.