Bygg og entreprise

Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co AS bistår i tvister mellom byggherre og entreprenør, enten tvisten gjelder utførelsen av arbeidet, avtalt vederlag, eller andre ting. Våre advokater har gode kunnskaper om det gjeldende regelverket, derunder håndverkertjenesteloven, bustadoppføringsloven og NS standarder innenfor bygg og entreprise.

Kontaktpersoner

Per Bjørge

Advokat
90 75 49 20
per@adv-bs.no

Bente Strømsæther

Advokat
97 72 07 99
bente@adv-bs.no