Ekspropriasjon

Ekspropriasjon innebærer et tvunget erverv av grunn eller rettigheter. I de aller fleste ekspropriasjoner i Norge er det det offentlige som eksproprierer, f.eks. til vei, jernbane eller offentlige bygg. Private kan imidlertid også få samtykke til å ekspropriere, f.eks. for å få adkomstvei eller tilkopling til vann- og avløpsanlegg.

 

En ekspropriasjonssak kan løses raskt ved en minnelig avtale, men kan også innebære at det må fattes vedtak om ekspropriasjon, forhåndstiltrede, tvangsfullbyrdelse og begjære skjønn for å få fastsatt erstatningen. En ekspropriasjonssak kan dermed reise en rekke rettslige spørsmål knyttet til avståelsen – men også verdsettelsen av arealene.

 

Bjørge – Skaaraas & Co har flere advokater som har lang erfaring i å bistå i slike saker – både klienter som må erverve grunn og de som må avstå. Vi kan derfor gi en helhetlig bistand ut i fra både strategiske og rettslige synspunkter gjennom alle stadier av saken.

Kontaktpersoner

Helge Skaaraas

Advokat (H)

90 92 02 25
helge@adv-bs.no

Yngve Romsvik

Advokat
41 12 71 91
yngve@adv-bs.no