Foredrag om åsetesrett ved advokat Horntvedt

Foredraget gjelder Høyesterett sin sak HR-2017-716-A , hvor vårt firma representerte en av partene.

Advokat Horntvedt vil redegjøre for faktum og rettslige spørsmål i dommen, som gjaldt grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner.

Foredraget holdes på møte i Norsk forening for eiendoms- og landbruksrett torsdag 31. august i Landbrukets hus i Oslo. Flere av våre advokater er medlemmer av foreningen. Du kan lese mer om foredraget, og om foreningens arbeid, på foreningens nettsider.

 

 

Øystein arbeider med eiendomsrett, herunder saker om landbruk, boligsaker, byggesaker og regulering og entreprise. Han er også forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker.

E-post: oystein@adv-bs.no
Dir. tlf.: 92 06 63 63