Husk å oppregulere festeavgiften

Grunneiere som ikke oppregulerer i år, risikerer å måtte vente i 30 år.

Dersom festeavtalen ble forlenget på uendrede vilkår i perioden 1.1.2006 til 1.7.2015, må bortfester i mange tilfeller fremsette krav om økning av festeavgiften innen 1.1.2018. Se endringslov til tomtefesteloven del 2, nr. 2. Hvis ikke, risikerer bortfester å måtte vente i 30 år før avgiften kan reguleres opp.

Bakgrunnen for regelen er at Norge ble dømt av Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD) for brudd på menneskerettighetene i 2012. Bruddet besto i at festere etter dagjeldende regelverk hadde rett til å forlenge utløpte festeavtaler på samme vilkår som før. Domstolen slo fast at det kunne gi så lave festeavgifter at det kunne være i strid med bortfester sin eiendomsrett. Som følge av dette, ble tomtefesteloven endret slik at bortfestere nå ved forlengelse av feste, på visse vilkår kan sette festeavgiften opp til 2 prosent av tomteverdien. Men dette gjelder det altså frister for, som det er viktig å være klar over.

Advokatfirmaet Bjørge- Skaaraas og CO har lang erfaring med bistand i forbindelse med tomtefeste. Ta gjerne kontakt med en av våre advokater dersom du har spørsmål om dette. Husk at advokatbistand i saker om tomtefeste ofte vil være dekket av forsikringen din.