Kathrine Klemetsen

(permisjon)
Advokat

advokat_kathrine_klemetsen_farger

Kathrine Klemetsen

Fast ansatt advokat

Kathrine arbeider med eiendomsrett, og da særlig tomtefeste. Hun arbeider også med saker om personskade, derunder pasientskadeerstatning, og familiesaker. Hun har særlig erfaring med saker om krav mot selger etter kjøp av bolig.

E-post: kathrine@adv-bs.no
Dir. tlf.: 41 27 69 69


Utdannelse:
• 2012: Advokatbevilling
• 2008: Master i rettsvitenskap

 

Praksis:
• 01.02.15 – Fast ansatt advokat ved Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co AS
• 2011 – 2015 Advokatfullmektig/advokat, HELP Forsikring AS
• 2008 – 2011 Advokatfullmektig, Crawford and Company AS