Kjetil Linde Holo

Advokatfullmektig

Advokat_kjetil_linde_holo_farger

Kjetil Linde Holo

Advokatfullmektig

Kjetil arbeider med eiendom, særlig tomtefeste og spørsmål knyttet til plan og bygningsloven. Han jobber også mye med erstatningsrett, og krav mot selger etter kjøp av bolig. Han har særlige kunnskaper om forvaltningsrett, derunder reglene om erstatning etter naturskade. Han har tidligere hatt fagansvar for odels- og åsetesrett i Landbruksdirektoratet. Han har også vært styreleder i et stort borettslag i Oslo.

E-post: kjetil@adv-bs.no
Dir. tlf.: 98 48 80 72


Utdannelse:
• 2012: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo.
• 2006: Bachelor i journalistikk, Høgskulen i Volda.

 

Praksis:
• 2017 – d.d: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co AS.
• 2016 – 2017: Landbruksdirektoratet, seniorrådgiver
• 2012 – 2016: Landbruksdirektoratet, rådgiver
• 2009 – 2010: Juss- Buss