Insolvens og konkurs

Både personer, selskaper og andre foretak kan gå konkurs. Den som blir slått konkurs kalles skyldner. Ved en konkursåpning mister skyldneren sin rett til å råde over sine eiendeler og det oppnevnes en bostyrer som bl.a. overtar disposisjonsretten over disse.

 

Konkursbehandling foregår i tingretten, og er i all hovedsak regulert gjennom konkursloven og dekningslovens bestemmelser.

 

Under en konkursbehandling skal det skje en fullstendig gjennomgang av skyldnerens økonomi, dvs. at det skal avklares hva skyldneren eier og hvor stor gjeld skyldneren har. I forbindelse med konkurs er hovedfokus å realisere skyldnerens eiendeler – for å skaffe midler til å dekke mest mulig av skyldnerens gjeld.

 

Enkelte av skyldnerens eiendeler kan ikke selges av boet – fordi de er beslagsfrie, slik som personlige eiendeler, klær og vanlig innbo.

 

I de fleste bo er det begrenset med midler, noe som ofte betyr tap for kreditorene. Ved personlig konkurs blir ikke gjelden slettet. Dvs. at den gjelden som ikke blir betalt hefter skyldneren fortsatt for og kan kreves dekket i fremtidige inntekter og eiendeler hos skyldneren. Ved konkurs i et aksjeselskap opphører selskapet, dvs. at selskapet slettes når konkursbehandlingen er avsluttet. Det betyr at gjelden aldri blir betalt av selskapet.

 

Advokat Bente Strømsæther er vår ledende advokat på dette området. Hun er fast bostyrer både ved Sarpsborg tingrett og Moss tingrett. Strømsæther har lang erfaring knyttet til konkursrettslige spørsmål og spørsmål knyttet til insolvens og restrukturering.

Konkursbo til behandling:

 • Ronny Marcussen Malerfirma AS, Sarpsborg. Åpnet: 26.5.2017. Første skiftesamling: 4.8.2017.
 • Magnussen Enterprises AS, Sarpsborg. Åpnet 11.5.2018. Første skiftesamling 19.6.2018.
 • CI Import AS, Sarpsborg. Åpnet 16.5.2018. Første skiftesamling 30.8.2018.
 • Saga Frisør AS, Sarpsborg. Åpnet 24.5.2018. Første skiftesamling 17.8.2018.
 • Håndverkerhuset AS, Sarpsborg. Åpnet 13.6.2018. Første skiftesamling 17.8.2018.
 • Alminna Eiendom AS, Moss. Åpnet 13.6.2018. Første skiftesamling 18.8.2018.
 • Xenia AS, Moss. Åpnet 13.6.2018. Første skiftesamling 15.8.2018.
 • Rød Bil og Maskin AS. Åpnet 13.6.2018. Første skiftesamling 15.8.2018.
 • Jon Erik Manum. Åpnet 27.6.2018. Første skiftesamling 30.8.2018.
 • Lars Christian Olsen. Åpnet 11.7.2018. Første skiftesamling 30.8.2018.
 • Dansk Energi Rør AS. Åpnet 17.7.2018. Første skiftesamling 4.9.2018.
 • Yx De mido AS. Åpnet 9.8.2018. Første skiftesamling 16.10.2018.
 • Tress Montering AS. Åpnet 23.8.2018. Første skiftesamling 16.10.2018.
 • Wgt Rakkestad Fraktservice AS. Åpnet 27.8.2018. Første skiftesamling 16.10.2018.
Kontaktperson

Bente Strømsæther

Advokat
97 72 07 99
bente@adv-bs.no