Landbruk

Den som driver landbruk, må forholde seg til mange lover og regler, som for eksempel jordloven, regelverket om produksjonstilskudd, og odels- og åsetesretten.

 

Odels- og åsetesretten er omhandlet i de eldste bevarte norske lovtekster. I dag er odelsretten omtalt i Grunnloven.

 

Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co AS bistår i alle saker som gjelder landbruk. Vi har særskilt kompetanse på odels- og åsetesrett.

Kontaktpersoner

Øystein Horntvedt

Advokat
92 06 63 63
oystein@adv-bs.no

Kjetil Linde Holo

Advokatfullmektig
98 48 80 72
kjetil@adv-bs.no