Øystein Horntvedt

Advokat

advokat_partner_øystein_horntvedt_farger

Øystein Horntvedt

Partner

Øystein arbeider med eiendomsrett, herunder saker om landbruk, boligsaker, byggesaker og regulering og entreprise. Han er også forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker.

E-post: oystein@adv-bs.no
Dir. tlf.: 92 06 63 63


Utdannelse:
• 2003: Magister Legum (LL.M.) Universität Heidelberg
• 2002: Cand. jur., Universitetet i Oslo

 

Praksis:
• 2011 – Advokat, Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co AS
• 2009 – 2011: Politiadvokat, Østfold politidistrikt
• 2008 – 2009: Politiadvokat, Troms politidistrikt
• 2005 – 2008: Dommerfullmektig, Nord-Troms tingrett
• 2003 – 2005: Advokatfullmektig, Wikborg, Rein & Co.
• 2003 – Førstekonsulent, Statens landbruksforvaltning
• 2001 – Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

 

Publikasjoner og annen faglig virksomhet:
• 2006 – dd: Sensor, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
• 2002: Norge og opprettelsen av FNs sikkerhetsråd – Norges oppfatninger om de allierte stormaktenes vetorett og faste plass i sikkerhetsrådet, 1941 – 1945. Publisert i Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 4/2002.