Priser/salær

Timeprisen for en advokat vil variere fra sak til sak. Den endelig fastsettelsen av salæret vil i en viss grad være basert på et skjønn. I dette skjønnes tas det hensyn til oppdragets art og vanskelighetsgrad, i tillegg til de verdier saken gjelder og oppnådd resultat. Det spiller også inn hvilken særskilt kompetanse og erfaring den enkelte advokat har på det feltet saken gjelder.

For våre advokater gjelder følgende timepriser (inkl. mva.):

Inkl. mva
Helge Skaaraas (H)
Partner og daglig leder
2625 – 3125
Per Bjørge
Partner
2250 – 2625
Bente Strømsæther
Partner
2250 – 2625
Øystein Horntvedt
Partner
2250 – 2625
Yngve Romsvik
Fast ansatt advokat
2000 – 2500
Kjetil Linde Holo
Advokatfullmektig
1875 – 2500
Sarah M. Didriksen
Advokatfullmektig
1875 – 2500

For enkelte oppdrag tilbyr vi fastpris:

Testament (ukompliserte) 3500 kr eks. mva.
Ektepakt (ukompliserte) 2500 kr eks. mva.
Samboeravtale (ukompliserte) 2500 kr eks. mva.
Innløsning av festetomt 16 000 kr eks. mva