Samlivsbrudd og barn

Samlivsbrudd kan gi grunnlag for flere spørsmål, bl.a. om hvordan det partene eier skal fordeles. Hvordan eiendeler skal fordeles ved separasjon/skilsmisse er i all hovedsak regulert i ekteskapslovens bestemmelser.

 

Dersom det oppstår tvist i forbindelse med en separasjon/skilsmisse er det ofte sterke følelser involvert, i tillegg til at det kan oppstå kompliserte juridiske spørsmål og prosesser. Vi bistår jevnlig i slike saker, herunder i forbindelse med saker for domstolene.

 

Bjørge-Skaaraas & CO har bred erfaring med å løse saker knyttet til samlivsbrudd, det være seg brudd mellom ektefeller, partnerskap eller samboere.

 

Selv om det kanskje ikke fremstår som er særlig romantisk kan det være fornuftig allerede tidlig i et samliv, det være seg et samboerskap, ekteskap eller partnerskap – og tenke igjennom hvordan eiendeler skal fordeles dersom samlivet i fremtiden skulle oppløses ved at partene velger å gå fra hverandre. Ved å gjøre avtaler allerede tidlig i et samliv, kan senere tvister unngås.

 

Vi bistår med opprettelse av samboerkontrakter, ektepakter og testamenter.

 

Barn berøres i stor grad av brudd mellom foreldrene. Der foreldrene ikke finner gode løsninger i fellesskap eller ved hjelp av for eksempel familievernkontorene, kan det være fornuftig å ta kontakt med advokat for bistand for å finne løsninger på spørsmål som; hvor skal barna skal bo fast, i hvilket omgang skal barnet ha samvær med den av foreldrene barnet ikke bor fast hos etc.

 

Vi bistår kontinuerlig parter i saker hvor det er barn involvert. Det er i all hovedsak barnelovens bestemmelser som regulerer forholdet mellom barn og foreldre.

 

Vår filosofi i slike saker er å ivareta de menneskelige sidene ved saken og jobbe for en løsning som gir best resultat både på kort og lang sikt for de barna som er involvert i slike saker.

 

Advokat Per Bjørge har langt og bred erfaring med slike oppdrag, og er den som hos oss som har flest oppdrag innenfor dette felt. Han har også jevnlig prosedyreoppdrag på domstolene i slike saker.

Kontaktperson

Per Bjørge

Advokat
90 75 49 20
per@adv-bs.no