Tiltak i koronatider

TILTAK I KORONATIDER

Tiltakene som er iverksatt for å bremse koronaepidemien har allerede vart i en periode. Tiltakene er nå forlenget og ytterligere innstrammet. Vi vet at dette griper inn i hverdagen til mange av våre klienter.

Å begrense omfanget av smitte er viktig og riktig. Skal vi ha et næringsliv å komme tilbake til etter at tiltakene oppheves, er det viktig at eiere av små og mellomstore bedrifter tar grep.

Våre råd til dere er følgende:

Likviditetssituasjonen:

 • Skaff deg en så god oversikt som mulig over din bedrifts økonomiske situasjon. Hvorsårbar er din bedrift for den situasjon vi nå er i?
 • Ha en så realistisk oppfatning av inntektsstrømmen som mulig. Vurder hvor det kanspares inn.
 • Reforhandlinger av kontrakter, tett oppfølging av kunder og leverandører, utsettelse avprosjekter mv. kan være nødvendige tiltak for å få kontroll på utgifter og inntekter.
 • Permitteringer kan være nødvendig dersom arbeidsmengden går ned. Her harmyndighetene iverksatt ordninger som gjør den økonomiske belastningen ved permittering mindre for både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

 

Finansieringsløsninger:

 • De fleste banker og kredittinstitusjoner er innstilt på å hjelpe sine kunder.
 • Ta kontakt med banken så snart du ser at virksomheten ikke vil være i stand til å betjene eksisterende lån.
 • Ta kontakt med banken så snart behovet for ytterligere likviditet melder seg.
 • Avdragsfrihet er blant tiltakene som kan bidra til å styrke likviditeten..
 • Ikke hold tilbake informasjon når du snakker med banken. Alle overslag og prognoser må være realistiske.
 • Undersøk om offentlige hjelpe- og tiltakspakker er aktuelt for din virksomhet.

 

Hold hodet kaldt og være kreativ:

 • Hvordan kan virksomheten best sikre sine inntekter?
 • Finnes det nye forretningsområder eller nye inntektskilder?
 • Utgangspunktet er at inngåtte kontrakter skal holdes. Har din virksomhet kontraktersom kan velte virksomheten dersom de ikke endres? Hvis ja bør du ta kontakt med kontraktsmotparten så snart som mulig.
 • Ta henvendelser til deg om «koronabegrunnede» behov for å endre kontrakter påalvor.
 • Sørg for at eventuelle endringer blir avtalt skriftlig og at endringene avgrenses i bådetid og omfang.
 • Ta høyde for at koronakrisen kan vare lenge og innrett virksomheten etter det.