Vi søker advokater/ advokatfullmektig

På grunn av økende oppdragsmengde ønsker vi å rekruttere 1 -2 advokater/advokatfullmektiger.
Vi vil utvide vårt fagmiljø med engasjerte og faglig interesserte advokater/advokatfullmektiger med gjennomføringsevne og praktisk sans.

Vi ønsker oss en kollega som har:

> Faglig nysgjerrighet og et godt juridisk skjønn
> Evne til å arbeide selvstendig og følge opp egne saker
> Gode samarbeidsevner
> Særlig interesse for fast eiendom eller rettsområder som berører barns rettigheter.

Vi kan tilby deg:

> Et aktivt fagmiljø for fast eiendom og andre privatrettslige disipliner
> Eierskap til egen arbeidshverdag
> Gode prosedyremuligheter
> Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å vite mer om oss før du søker:

> Helge Skaaraas, tlf. 909 20 225 / helge@adv-bs.no
> Bente Strømsæther, tlf. 977 20 799/ bente@adv-bs.no

Søknad med CV, attester mv. sendes til adv@adv-bs.no, helst innen 9.oktober 2019

Se stillingsutlysning på Rett24.no.