Yngve Romsvik

Advokat

advokat_yngve_romsvik_farger

Yngve Romsvik

Fast ansatt advokat

Yngve arbeider hovedsakelig med saker innenfor fast eiendom, og har plan- og bygningsrett og ekspropriasjonsrett som sine spesialfelt. Han brukes derfor ofte til å bistå i byggesaker, reguleringsplaner og i forbindelse med offentlig grunnerverv. Yngve bistår i tillegg i nabo- og boligtvister, tomtefestesaker og andre problemstillinger knyttet til eiendom.

 

Med sin bakgrunn fra politiet har Yngve mye erfaring med å prosedere saker for domstolene.

E-post: yngve@adv-bs.no
Dir. tlf.: 41 12 71 91


Utdannelse:
• Universitetet for miljø- og biovitenskap
– Kulturminnerett, vår 2011
– Plan- og bygningsrett, høst 2010
– Ekspropriasjon og grunnerverv, vår 2010
• 2008: Master i rettsvitenskap

 

Praksis:
• 08.2016 – d.d. – Fast ansatt advokat ved Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co AS
• 11.2014 – 08.2016 Østfold politidistrikt, Retts- og påtaleenheten, Politiadvokat
• 04.2012 – 11.2014 Fylkesmannen i Østfold, Juridisk avd., Rådgiver
• 10.2009 – 04.2012 Statens vegvesen, Region øst, Eiendom/Juridisk seksjon, Førstekonsulent/adv.fullmektig