Om oss

Priser/salær

Timeprisen for en advokat vil variere fra sak til sak. Den endelig fastsettelsen av salæret vil i en viss grad være basert på et skjønn. I dette skjønnes tas det hensyn til oppdragets art og vanskelighetsgrad, i tillegg til de verdier saken gjelder og oppnådd resultat. Det spiller også inn hvilken særskilt kompetanse og erfaring den enkelte advokat har på det feltet saken gjelder.


For våre advokater gjelder følgende timepriser:

Eks. mva
Inkl. mva

Partnere

Veiledende timepris
1.900 – 2.400
2.375 – 3.000

FAST ANSATTE ADVOKATER

Veiledende timepris
1.600 – 1.800
2.000 – 2.250

ADVOKATFULLMEKTIGER

Veiledende timepris
1.500 – 1.600
1.875 – 2.000

For enkelte oppdrag tilbyr vi fastpris:

Inkl. mva

Testament

(ukompliserte)
5.000

Ektepakt

(ukompliserte)

4.375

Samboeravtale

(ukompliserte)
4.375

Innløsning av festetomt

(ukompliserte)

20.000

OPPGJØRSOPPDRAG VED SALG AV FAST EIENDOM

(ukompliserte)

16.250
The Blog