Aktuelt

Prøvesak for høyesterett

Vår dyktige kollega advokat Øystein Horntvedt prosederte torsdag den 22. april 2021 sin første sak for Høyesterett. Av hensyn til koronapandemien og smittevern ble saken gjennomført som et fjernmøte. Horntvedt har bred erfaring innen tvisteløsning og prosedyre for domstolene, og har tidligere jobbet flere år for påtalemyndigheten i både Troms og Østfold politidistrikt.  

Saken er av prinsipiell karakter og omhandler spørsmålet om fornærmedes private overvåkningsfilm kan bruks som bevis i straffesak. Avgjørelsen vil bli sentral for hvilke bevis som tillates ført av påtalemyndigheten i forbindelse med en straffesak. Avgjørelsen vil bli publisert og kommentert når den er rettskraftig.

Gratulerer så mye til vår kollega for vel gjennomført!