Velkommen til Bjørge-Skaaraas & Co

Etablert 1922

Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co AS legger vekt på spesialkompetanse og gjennomgående kvalitet. Vi tilbyr juridisk rådgivning og prosedyrebistand til både offentlige og private klienter.

 

Vårt advokatkontor har særlig kompetanse når det gjelder fast eiendom og prosedyre. Under dette kommer også skjønn og ekspropriasjonsrett. Kontoret får oppdrag fra hele landet, og har løpende kontakt og et tett samarbeid med kjente og sentrale interesseorganisasjoner.

 

Vi holder til i Sarpsborg sentrum.

Våre advokater behersker en rekke arbeidsfelt og spesialområder. Når du kontakter oss vil du alltid settes i kontakt med den advokaten som passer best for din sak.

Aktuelt

  • Saken gjaldt en kommune sitt krav om oppregulering av festeavgift. Et av spørsmålene i saken var om det strenge beviskravet for å kunne oppregulere festeavgiften etter tomteverdi før festeavtalen løper ut, var i strid med regelen om vern av eiendomsrett i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Høyesterett......

  • Høyesterett skal nok en gang ta stilling til om tomtefesteloven er i strid med menneskerettighetene. Denne gangen er spørsmålet om regelen om at bortfesteren bare kan kreve avgiften regulert før festeavtalen utløper dersom det «tvilløst er avtalt», er i strid med vernet om eiendomsretten i......

  • Sarah M. Didriksen har med seg verdifull erfaring fra Hvaler kommune, hvor hun blant annet har vært fagansvarlig i byggesaksavdelingen. Hos oss skal Sarah hovedsakelig jobbe med eiendomsrett, herunder byggesaker og regulering, tomtefeste og entreprise. Hun tar også på seg oppdrag innenfor andre rettsområder. Vi......

Les flere nyheter