Velkommen til Bjørge-Skaaraas & Co

Etablert 1922

Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co AS legger vekt på spesialkompetanse og gjennomgående kvalitet. Vi tilbyr juridisk rådgivning og prosedyrebistand til både offentlige og private klienter.

 

Vårt advokatkontor har særlig kompetanse når det gjelder fast eiendom og prosedyre. Under dette kommer også skjønn og ekspropriasjonsrett. Kontoret får oppdrag fra hele landet, og har løpende kontakt og et tett samarbeid med kjente og sentrale interesseorganisasjoner.

 

Vi holder til i Sarpsborg sentrum.

Våre advokater behersker en rekke arbeidsfelt og spesialområder. Når du kontakter oss vil du alltid settes i kontakt med den advokaten som passer best for din sak.

Aktuelt

  • Tiltakene som er iverksatt for å bremse koronaepidemien har allerede vart i en periode. Tiltakene er nå forlenget og ytterligere innstrammet. Vi vet at dette griper inn i hverdagen til mange av våre klienter....

  • Ny eierseksjonslov ble vedtatt 16. juni 2017 med ikrafttredelse 1. januar 2018. Det er i april 2019 vedtatt endringer i loven. Regelendringene trår i kraft pr. 1. januar 2020. Korttidsutleie (Airbnb): Med kortidsutleie menes leie inntil 30 døgn. Etter lovendringen trer i kraft vil det......

  • Boka «Plan- og bygningsrett» er nå ute i tredje utgave. Boka er rettet mot alle som jobber med plan- og bygningsrett, både innenfor det offentlige og det private. Den er inndelt etter saksfelt, slik at den kan brukes som oppslagsverk. Boka ble utgitt for første......

Les flere nyheter