Velkommen til Bjørge-Skaaraas & Co

Etablert 1922

Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co AS legger vekt på spesialkompetanse og gjennomgående kvalitet. Vi tilbyr juridisk rådgivning og prosedyrebistand til både offentlige og private klienter.

 

Vårt advokatkontor har særlig kompetanse når det gjelder fast eiendom og prosedyre. Under dette kommer også skjønn og ekspropriasjonsrett. Kontoret får oppdrag fra hele landet, og har løpende kontakt og et tett samarbeid med kjente og sentrale interesseorganisasjoner.

 

Vi holder til i Sarpsborg sentrum.

Våre advokater behersker en rekke arbeidsfelt og spesialområder. Når du kontakter oss vil du alltid settes i kontakt med den advokaten som passer best for din sak.

Aktuelt

  • På grunn av økende oppdragsmengde ønsker vi å rekruttere 1 -2 advokater/advokatfullmektiger. Vi vil utvide vårt fagmiljø med engasjerte og faglig interesserte advokater/advokatfullmektiger med gjennomføringsevne og praktisk sans. Vi ønsker oss en kollega som har: > Faglig nysgjerrighet og et godt juridisk skjønn > Evne......

  • Boka «Plan- og bygningsrett» er nå ute i tredje utgave. Boka er rettet mot alle som jobber med plan- og bygningsrett, både innenfor det offentlige og det private. Den er inndelt etter saksfelt, slik at den kan brukes som oppslagsverk. Boka ble utgitt for første......

  • Saken gjaldt en kommune sitt krav om oppregulering av festeavgift. Et av spørsmålene i saken var om det strenge beviskravet for å kunne oppregulere festeavgiften etter tomteverdi før festeavtalen løper ut, var i strid med regelen om vern av eiendomsrett i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Høyesterett......

Les flere nyheter