Velkommen til Bjørge-Skaaraas & Co

Etablert 1922

Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co AS legger vekt på spesialkompetanse og gjennomgående kvalitet. Vi tilbyr juridisk rådgivning og prosedyrebistand til både offentlige og private klienter.

 

Vårt advokatkontor har særlig kompetanse når det gjelder fast eiendom og prosedyre. Under dette kommer også skjønn og ekspropriasjonsrett. Kontoret får oppdrag fra hele landet, og har løpende kontakt og et tett samarbeid med kjente og sentrale interesseorganisasjoner.

 

Vi holder til i Sarpsborg sentrum.

Våre advokater behersker en rekke arbeidsfelt og spesialområder. Når du kontakter oss vil du alltid settes i kontakt med den advokaten som passer best for din sak.

Aktuelt

  • Ny dom fra Høyesterett viser at det skal mye til før en kjøper av en eiendom kan kreve erstatning av den kontrollansvarlige etter plan- og bygningsloven. Den kontrollansvarlige for oppføring av en enebolig med separat hybelleilighet hadde gitt uriktige opplysninger til kommunen om brannskille mellom......

  • Rundskrivet skal gjøre det lettere å sette seg inn i reglene om hvor mye en landbrukseiendom kan selges for. Ved salg av landbrukseiendom, skal det i mange tilfeller legges vekt på om den avtalte prisen er for høy. Reglene om dette fremgikk tidligere av seks......

  • Vi søker dyktig og engasjert advokat. Vi kan tilby et godt fagmiljø med gode muligheter for faglig utvikling, og legger til rette for at våre ansatte skal kunne kombinere jobb og familieliv. Annen relevant erfaring kan kompensere for manglende advokatbevilling. Les hele stillingsannonsen på www.advokatjobb.no.......

Les flere nyheter