Velkommen til Bjørge-Skaaraas & Co

Etablert 1922

Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co AS legger vekt på spesialkompetanse og gjennomgående kvalitet. Vi tilbyr juridisk rådgivning og prosedyrebistand til både offentlige og private klienter.

 

Vårt advokatkontor har særlig kompetanse når det gjelder fast eiendom og prosedyre. Under dette kommer også skjønn og ekspropriasjonsrett. Kontoret får oppdrag fra hele landet, og har løpende kontakt og et tett samarbeid med kjente og sentrale interesseorganisasjoner.

 

Vi holder til i Sarpsborg sentrum.

Våre advokater behersker en rekke arbeidsfelt og spesialområder. Når du kontakter oss vil du alltid settes i kontakt med den advokaten som passer best for din sak.

Aktuelt

  • En forkjøpsrett faller bort etter senest 25 år. Høyesterett har nå slått fast at det gjelder et unntak fra dette i festeforhold. Saken gjaldt en tomt i Bogstadveien i Oslo, hvor fester hadde oppført et næringsbygg. Partene hadde avtalt forkjøpsrett for bortfester ved overføring av......

  • Ny dom fra Høyesterett viser at det skal mye til før en kjøper av en eiendom kan kreve erstatning av den kontrollansvarlige etter plan- og bygningsloven. Den kontrollansvarlige for oppføring av en enebolig med separat hybelleilighet hadde gitt uriktige opplysninger til kommunen om brannskille mellom......

  • Rundskrivet skal gjøre det lettere å sette seg inn i reglene om hvor mye en landbrukseiendom kan selges for. Ved salg av landbrukseiendom, skal det i mange tilfeller legges vekt på om den avtalte prisen er for høy. Reglene om dette fremgikk tidligere av seks......

Les flere nyheter