Arbeidsrett

Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co AS har lang erfaring med bistand ved arbeidstvister. Vi tar saker for arbeidstakere og for arbeidsgivere. Eksempler på saker hvor vi kan bistå er saker om oppsigelse og permitteringer.

Kontaktperson

Bente Strømsæther

Advokat
97 72 07 99
bente@adv-bs.no