Byggesaker og regulering

De fleste som eier fast eiendom må på ett eller annet tidspunkt forholde seg til plan- og bygningsretten. Enten fordi man selv ønsker å bygge ut, eller at naboen gjør det. Mange blir også berørt av kommune- og reguleringsplanprosesser som styrer fremtidig arealbruk av området.

 

Det ligger store økonomiske interesser i byggesaker og regulering – både for den som ønsker utbygging og den som blir negativt berørt av byggeplanene. Både regelverket og saksgangen kan tilsynelatende være uoversiktlig. Det kan derfor være avgjørende for å ivareta sine interesser at man allerede på et tidlig stadium får faglig juridisk bistand.

 

Bjørge – Skaaraas & Co bistår gjennom alle stadier av byggesaken. Fra å gi en innledende vurdering av et byggeprosjekt, til klage over et forvaltningsvedtak eller søksmål overfor domstolene.

 

Vårt firma har lang erfaring og god kjennskap til bransjen, og flere av våre advokater har dette som sitt spesialfelt. Advokat Helge Skaaraas en av landets ledende advokater innen dette rettsområdet, og medforfatter i «Plan- og bygningsrett», del 1 og 2 (Universitetsforlaget 2011).

Kontaktpersoner

Helge Skaaraas

Advokat (H)

90 92 02 25
helge@adv-bs.no

Yngve Romsvik

Advokat
41 12 71 91
yngve@adv-bs.no