Boka "Plan- og bygningsrett" er nå ute i tredje utgave. Boka er rettet mot alle som jobber med plan- og bygningsrett, både innenfor det offentlige og det private. Den er inndelt etter saksfelt, slik at den kan brukes som oppslagsverk. Boka ble utgitt for første gang...

Saken gjaldt en kommune sitt krav om oppregulering av festeavgift. Et av spørsmålene i saken var om det strenge beviskravet for å kunne oppregulere festeavgiften etter tomteverdi før festeavtalen løper ut, var i strid med regelen om vern av eiendomsrett i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Høyesterett kom...

Høyesterett skal nok en gang ta stilling til om tomtefesteloven er i strid med menneskerettighetene. Denne gangen er spørsmålet om regelen om at bortfesteren bare kan kreve avgiften regulert før festeavtalen utløper dersom det "tvilløst er avtalt", er i strid med vernet om eiendomsretten i...

Sarah M. Didriksen har med seg verdifull erfaring fra Hvaler kommune, hvor hun blant annet har vært fagansvarlig i byggesaksavdelingen. Hos oss skal Sarah hovedsakelig jobbe med eiendomsrett, herunder byggesaker og regulering, tomtefeste og entreprise. Hun tar også på seg oppdrag innenfor andre rettsområder. Vi ønsker Sarah...

En forkjøpsrett faller bort etter senest 25 år. Høyesterett har nå slått fast at det gjelder et unntak fra dette i festeforhold. Saken gjaldt en tomt i Bogstadveien i Oslo, hvor fester hadde oppført et næringsbygg. Partene hadde avtalt forkjøpsrett for bortfester ved overføring av...

Ny dom fra Høyesterett viser at det skal mye til før en kjøper av en eiendom kan kreve erstatning av den kontrollansvarlige etter plan- og bygningsloven. Den kontrollansvarlige for oppføring av en enebolig med separat hybelleilighet hadde gitt uriktige opplysninger til kommunen om brannskille mellom hybelleiligheten...

Vi søker dyktig og engasjert advokat. Vi kan tilby et godt fagmiljø med gode muligheter for faglig utvikling, og legger til rette for at våre ansatte skal kunne kombinere jobb og familieliv. Annen relevant erfaring kan kompensere for manglende advokatbevilling. Les hele stillingsannonsen på www.advokatjobb.no. Advokatfirmaet Bjørge...

Foredraget gjelder Høyesterett sin sak HR-2017-716-A , hvor vårt firma representerte en av partene. Advokat Horntvedt vil redegjøre for faktum og rettslige spørsmål i dommen, som gjaldt grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner. Foredraget holdes på møte i Norsk forening for eiendoms- og landbruksrett torsdag 31. august i Landbrukets hus...

Grunneiere som ikke oppregulerer i år, risikerer å måtte vente i 30 år. Dersom festeavtalen ble forlenget på uendrede vilkår i perioden 1.1.2006 til 1.7.2015, må bortfester i mange tilfeller fremsette krav om økning av festeavgiften innen 1.1.2018. Se endringslov til tomtefesteloven del 2, nr. 2....

Kartverket åpner for elektronisk tinglysning. Tinglysning kan nå skje når som helst på døgnet. I første omgang vil systemet brukes av eiendomsmeglere og banker. I neste fase vil det bli mulig for boligkjøperne å tinglyse "rett fra stua". Det er gjort en samfunnsøkonomisk analyse som...