Eiendom

Reglene om eiendomsrett berører de fleste, enten det dreier seg om rett til bruk av en vei, spørsmål om felling av trær som skygger for naboen, tvist om hvor en grense går, eller andre ting.

 

Eiendom er et viktig fagområde for oss. Vi bistår i alle saker som gjelder eiendomsrett. Eksempler på hva vi jobber med er:

 

  • Overdragelse av eiendom
  • Nabotvister
  • Opprettelse av veilag, andre spørsmål knyttet til vei.
  • Saker som gjelder sameier og borettslag. Vi bistår både beboere og styrer. Vi bistår også velforeninger.
  • Hevd av rettigheter
  • Endring og opphør av bruksretter
Kontaktpersoner

Helge Skaaraas

Advokat (H)

90 92 02 25
helge@adv-bs.no

Bente Strømsæther

Advokat
97 72 07 99
bente@adv-bs.no