Helge Skaaraas

Advokat (H)

advokat_helge_skaaraas

Helge Skaaraas

Partner og daglig leder

Helge arbeider mest med byggesaker og regulering, ekspropriasjon, tomtefeste og entreprise. Han tar imidlertid også andre eiendomssaker og saker for og mot det offentlige. Han er medforfatter av bøker om plan- og bygningsrett og ekspropriasjon. Han har prosedert en rekke saker for Høyesterett.

E-post: helge@adv-bs.no
Dir. tlf.: 90 92 02 25


Praksis:
• Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co AS. Tilknyttet firmaet 15.08.1990.
• Advokat kommuneadvokaten i Oslo 1984-1990.
• Dommerfullmektig Ytre Follo herredsrett, Drøbak, 1983-1984.
• Juridisk sekretær Oslo byplankontor 1982-1983.
• Sekretær Straffelovskommisjonen, Justisdepartementet 1982.
• Vit. ass. Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo 1979-1980.

 

Utdannelse:
• Møterett for Høyesterett 1990.
• Advokatbevilling 1984.
• Juridisk embetseksamen 1981.
• Artium 1973.

 

Publikasjoner og annen faglig virksomhet:
• Medforfatter av «Plan- og bygningsrett» (Universitetsforlaget 2000).
• Medforfatter av «Plan- og bygningsrett», del 1 og 2 (Universitetsforlaget 2011).
• Medforfatter av «Ekspropriasjon – særlig etter plan- og bygningsloven» (TANO 1990).
• Div. foredragsvirksomhet, bl.a. for Advokatforeningen.
• Fast foredragsholder fra 1988 for NITO vedr. kurs i plan- og bygningsloven, samt medlem av NITO’s kurskomite fra samme tidspunkt.
• Sensor ved Universitetet i Oslo 1984-89.