Oppdragsvilkår

Alle klienter hos oss får tilsendt en oppdragsbekreftelse. Denne består av 2 deler. Den første delen er tilpasset det aktuelle oppdraget, hvor det blant annet fremgår

• hvem som er ansvarlig advokat for din sak
• hva oppdraget går ut på
• antatt varighet
• salærsats og fakturering

 

Den andre delen er våre alminnelige betingelser som er inntatt nedenfor. Disse gjelder for alle oppdrag Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co påtar seg. I tillegg gjelder domstolloven, advokatforskriften og regler for god advokatskikk.

Last ned våre oppdragsvilkår