Per Bjørge

Advokat

advokat_per_bjorge

Per Bjørge

Partner

Per arbeider med saker knyttet til fast eiendom, familiesaker og barnevern. Han bistår også ved deling etter samlivsbrudd og arveoppgjør. Han har også bred erfaring fra saker som omhandler erstatning etter personskade – bilskade og yrkesskade, samt fra strafferettens område. Per er opptatt av at saker løses på lavest mulig nivå, og er sertifisert advokatmekler. Per kan engasjeres som mekler i konflikt med sikte på løsning.

E-post: per@adv-bs.no
Dir. tlf.: 90 75 49 20


Utdannelse:
• Advokatbevilling 1995
• Juridisk embetseksamen mai 1993
• Artium 1982

 

Praksis:
• Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co AS. Tilknyttet firmaet fra 23.06.1993.
• Vit. ass. Institutt for sjørett rett, Universitetet i Oslo 1991-1993.