Per Bjørge

Advokat

advokat_per_bjorge

Per Bjørge

Partner

Per arbeider først og fremst med familiesaker, og da særlig barnefordeling og barnevern. Han bistår også ved skifte etter samlivsbrudd eller dødsfall, og i saker om krav etter overdragelse av fast eiendom. Han har jobbet mye med erstatningsrett, særlig personskadeerstatning, og strafferett. Per er sertifisert advokatmekler.

E-post: per@adv-bs.no
Dir. tlf.: 90 75 49 20


Utdannelse:
• Advokatbevilling 1995
• Juridisk embetseksamen mai 1993
• Artium 1982

 

Praksis:
• Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co AS. Tilknyttet firmaet fra 23.06.1993.
• Vit. ass. Institutt for sjørett rett, Universitetet i Oslo 1991-1993.