Sarah M. Didriksen

Advokatfullmektig

sarah_didriksen_advokatfirmaet_bjorge_skaaraas

Sarah M. Didriksen

Advokatfullmektig

Sarah arbeider hovedsakelig med eiendomsrett, herunder byggesaker og regulering, tomtefeste og entreprise. Sarah har særlige kunnskaper om forvaltningsrett og politiske saksbehandlingsprosesser. Hun har tidligere hatt fagansvar i byggesaksavdelingen i kystkommunen Hvaler.

 

Med sin bakgrunn fra Forbrukerrådet har Sarah mye erfaring med kjøpsrett og forbrukerrettslige spørsmål.

 

Innen strafferett påtar hun seg oppdrag som bistandsadvokat.

E-post: sarah@adv-bs.no
Dir. tlf.: 91 68 14 23


Utdannelse:

  • 2014: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

 

Praksis:

  • 02.2018 – d.d. – Advokatfullmektig ved Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS
  • 04.2015-01.2018 – Kommunejurist i virksomhet areal- og byggesak i Hvaler kommune
  • 01.2017-07.2017 – Konstituert fagleder areal- og byggesak i Hvaler kommune
  • 05.2014-04.2015 – Førstekonsulent ved Forbrukerrådet Østfold, Follo, Asker og Bærum
  • 08.2011-05.2014 – Trainee, Legal Claim adjuster AIG (American International Group Ltd.)
  • 07.2011-04.2014 – Studentassistent for digital juss, juridiske fagbøker og kommentarutgaver ved Universitetsforlaget (Aschehoug)

 

Verv og frivillig arbeid:

  • 2019 – Styremedlem for Advokatforeningen Yngre advokater i Østfold og Follo krets
  • 2017 – Hovedtillitsvalgt for Akademikerne i Hvaler kommune
  • 2014 – 2015 – frivillig jurist i Den Norske Kreftforening