Straff

Den som er involvert i en straffesak, har rett til å la seg representere av advokat. I mange tilfeller vil utgiftene til advokat dekkes av det offentlige.

 

Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co AS bistår jevnlig i straffesaker, enten som forsvarer, eller som bistandsadvokat.

Kontaktpersoner

Per Bjørge

Advokat
90 75 49 20
per@adv-bs.no

Øystein Horntvedt

Advokat
92 06 63 63
oystein@adv-bs.no