Tomtefeste

Feste av tomt til bolig, fritidsbolig eller næring er utbredt. Reglene om tomtefeste berører derfor mange. Reglene kan være kompliserte og bistand av advokat kan være nødvendig for å sikre gode løsninger.

 

For eksempel kan tidspunktet for inngåelsen av festeavtalen, og om avtalen senere er blitt forlenget, ha avgjørende betydning for retten til oppregulering av festeavgift. Dette gjør at mange velger å kontakte advokat når de har spørsmål om tomtefeste.

 

Bjørge – Skaaraas & Co AS bistår i alle saker om tomtefeste, herunder saker om regulering av festeavgift og innløsning av festetomt.

 

Vi representerer flere store grunneiere i Østfold, men har også oppdrag andre steder i landet. Vi påtar også oppdrag for festere.

 

Vårt firma prosederer jevnlig saker om tomtefeste, og har også prosedert saker om tomtefeste for Høyesterett.

Kontaktpersoner

Helge Skaaraas

Advokat (H)

90 92 02 25
helge@adv-bs.no

Kjetil Linde Holo

Advokatfullmektig
98 48 80 72
kjetil@adv-bs.no