Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Samlivsbrudd og barn

Samlivsbrudd og barn

Samlivsbrudd kan gi grunnlag for flere spørsmål, bl.a. om hvordan det partene eier skal fordeles. Hvordan eiendeler skal fordeles ved separasjon/skilsmisse er i all hovedsak regulert i ekteskapslovens bestemmelser.

Dersom det oppstår tvist i forbindelse med en separasjon/skilsmisse er det ofte sterke følelser involvert, i tillegg til at det kan oppstå kompliserte juridiske spørsmål og prosesser. Vi bistår jevnlig i slike saker, herunder i forbindelse med saker for domstolene.

Vårt kontor har bred erfaring med å løse saker knyttet til samlivsbrudd, det være seg brudd mellom ektefeller, partnerskap eller samboere.

Selv om det kanskje ikke fremstår som er særlig romantisk kan det være fornuftig allerede tidlig i et samliv, det være seg et samboerskap, ekteskap eller partnerskap – og tenke igjennom hvordan eiendeler skal fordeles dersom samlivet i fremtiden skulle oppløses ved at partene velger å gå fra hverandre. Ved å gjøre avtaler allerede tidlig i et samliv, kan senere tvister unngås.

Vi bistår med opprettelse av samboerkontrakter, ektepakter og testamenter.

Barn berøres i stor grad av brudd mellom foreldrene. Der foreldrene ikke finner gode løsninger i fellesskap eller ved hjelp av for eksempel familievernkontorene, kan det være fornuftig å ta kontakt med advokat for bistand for å finne løsninger på spørsmål som; hvor skal barna skal bo fast, i hvilket omgang skal barnet ha samvær med den av foreldrene barnet ikke bor fast hos etc.

Vi bistår kontinuerlig parter i saker hvor det er barn involvert. Det er i all hovedsak barnelovens bestemmelser som regulerer forholdet mellom barn og foreldre.

Vår filosofi i slike saker er å ivareta de menneskelige sidene ved saken og jobbe for en løsning som gir best resultat både på kort og lang sikt for de barna som er involvert i slike saker.

Advokat Per Bjørge, Cecilie Waage og Camilla Winsvold har lang og bred erfaring med slike oppdrag. De har også jevnlig prosedyreoppdrag for domstolene i slike saker.

Tusen takk for din henvendelse. Du vil få svar innen kort tid
En feil har oppstått

Kontaktpersoner

Våre advokater behersker en rekke arbeidsfelt og spesialområder. Når du kontakter oss vil du alltid settes i kontakt med den advokaten som passer best for din sak.

Våre ansatte        
fagområder

Andre fagområder

The Blog