Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Insolvens og konkurs

Insolvens og konkurs

Både personer, selskaper og andre foretak kan gå konkurs. Den som blir slått konkurs kalles skyldner. Ved en konkursåpning mister skyldneren sin rett til å råde over sine eiendeler og det oppnevnes en bostyrer som bl.a. overtar disposisjonsretten over disse.

Konkursbehandling foregår i tingretten, og er i all hovedsak regulert gjennom konkursloven og dekningslovens bestemmelser.

Under en konkursbehandling skal det skje en fullstendig gjennomgang av skyldnerens økonomi, dvs. at det skal avklares hva skyldneren eier og hvor stor gjeld skyldneren har. I forbindelse med konkurs er hovedfokus å realisere skyldnerens eiendeler – for å skaffe midler til å dekke mest mulig av skyldnerens gjeld.

Enkelte av skyldnerens eiendeler kan ikke selges av boet – fordi de er beslagsfrie, slik som personlige eiendeler, klær og vanlig innbo.

I de fleste bo er det begrenset med midler, noe som ofte betyr tap for kreditorene. Ved personlig konkurs blir ikke gjelden slettet. Dvs. at den gjelden som ikke blir betalt hefter skyldneren fortsatt for og kan kreves dekket i fremtidige inntekter og eiendeler hos skyldneren. Ved konkurs i et aksjeselskap opphører selskapet, dvs. at selskapet slettes når konkursbehandlingen er avsluttet. Det betyr at gjelden aldri blir betalt av selskapet.

Advokat Bente Strømsæther er vår ledende advokat på dette området. Hun er fast bostyrer både ved Sarpsborg tingrett og Moss tingrett. Strømsæther har lang erfaring knyttet til konkursrettslige spørsmål og spørsmål knyttet til insolvens og restrukturering.

Tusen takk for din henvendelse. Du vil få svar innen kort tid
En feil har oppstått

Kontaktpersoner

Våre advokater behersker en rekke arbeidsfelt og spesialområder. Når du kontakter oss vil du alltid settes i kontakt med den advokaten som passer best for din sak.

Erik Hauge Danielsen

Advokat

Bente Strømsæther

Advokat

Våre ansatte        
fagområder

Andre fagområder

The Blog