Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Arv og skifte

Arv og skifte

Arverettslige spørsmål er noe som de fleste av oss kommer bort i, men som like fullt kan oppleves som en fremmed situasjon.

I forbindelse med et dødsfall kan det oppstå flere spørsmål, for eksempel:

  • Hvordan går man praktisk frem ved et dødsboskifte?
  • Skal boet skiftes privat eller offentlig?
  • Hvem har rettigheter som arvinger i et dødsbo?
  • Bør det utstedes et preklusivt proklama slik at arvingene får oversikt over avdødes gjeld?

Ved et privat skifte, hvor en eller flere av arvingene har begjært privat skifte og derved får utstedt en skifteattest, påtar den/de seg som hovedregel samtidig et ansvar for avdødes gjeld – også utover det som dekkes av avdødes eiendeler.

Dersom en eller flere arvinger begjærer et offentlig skifte er prosessen en annen. Ved et offentlig skifte vil tingretten der avdøde hadde sitt hjemsted som hovedregel oppnevne en bostyrer, som oftest en advokat. Bostyrer har ansvaret for å forvalte avdødes eiendeler, få oversikt over avdødes gjeld og forta en fordeling av arven mellom de arveberettigede i henhold til arvelovens bestemmelser. Dersom det foreligger et testament vil dette som regel legges til grunn for fordelingen av avdødes midler etter at eventuell gjeld er betalt.

Et dødsbo kan være insolvent, og da vil det som hovedregel ikke tilfalle arvingene noen verdier i form av arv. Arvingene overtar ikke ansvaret for avdødes gjeld dersom dødsboet skiftes offentlig.

Det kan ofte være en fordel å ha tenkt igjennom hva som skal skje med dine eiendeler når du går bort. Særlig vil dette kunne være aktuelt for personer som lever sammen, og som har både felles barn og særkullsbarn. I slike familier kan det være fornuftig å ha tenkt igjennom hvordan en fordeling skal skje dersom en av dere går bort og hvilke muligheter lovgivningen gir for å bestemme fordeling etter dødsfall.

Vi er behjelpelig med å opprette testamenter og ektepakter.

Advokat Bente Strømsæther har bostyreroppdrag for Sarpsborg tingrett, hvor det åpnes offentlig skifte – både i forbindelse med dødsfall og i forbindelse med felleseieskifte (fordeling etter oppløsning av ekteskap).

Tusen takk for din henvendelse. Du vil få svar innen kort tid
En feil har oppstått

Kontaktpersoner

Våre advokater behersker en rekke arbeidsfelt og spesialområder. Når du kontakter oss vil du alltid settes i kontakt med den advokaten som passer best for din sak.

Bente Strømsæther

Advokat

Våre ansatte        
fagområder

Andre fagområder

The Blog