Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Landbruk

Landbruk

Både eierskap til og drift av landbrukseiendommer kan være juridisk utfordrende – både i den tiden man selv eier og driver og når gården skal selges eller overføres til neste generasjon.

Vi bistår jevnlig i spørsmål knyttet til forvaltning av landbrukseiendommer, som f.eks. håndtering av festeforhold, veirettigheter, nye arealplaner, dispensasjoner knyttet til bruksendringer, nybygg., kommunale pålegg mv.

Eksempler på spørsmålene vi ofte får er: Kan jeg fradele kårboligen? Kan jeg leie ut låven til et bilverksted? Har festeren rett til å løse inn festetomta når kontrakten løper ut?

Generasjonsskifter og salg av landbrukseiendommen involverer ofte både store verdier og sterke følelser. Vi bistår jevnlig med å gjennomføre generasjonsskifter, slik at alle involverte interesser blir ivaretatt.

Eksempler på spørsmål vi ofte får er: Har tanten min fremdeles odelsrett til eiendommen? Hvilke muligheter finnes for å sikre en fordeling av verdiene dersom storebror selger gården kort tid etter at han fikk kjøpe den til «rimelig takst»?


Tusen takk for din henvendelse. Du vil få svar innen kort tid
En feil har oppstått

Kontaktpersoner

Våre advokater behersker en rekke arbeidsfelt og spesialområder. Når du kontakter oss vil du alltid settes i kontakt med den advokaten som passer best for din sak.

Øystein Horntvedt

Advokat (H)

Våre ansatte        
fagområder

Andre fagområder

The Blog