Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Arbeidsrett

Arbeidsrett

Tvist i forbindelse med et arbeidsforhold er gjerne krevende, både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Arbeidsmiljøloven har regler som gjelder ved oppstart av et ansettelsesforhold, i ansettelsesperioden og ved opphør av ansettelsesforholdet. Arbeidstaker og arbeidsgiver er gjennom lovgivningen gitt både rettigheter og plikter, som det både før og eventuelt etter at det er oppstått en konflikt kan være behov å kjenne til.

I forbindelse med et arbeidsforhold kan det oppstå flere spørsmål, for eksempel:

  • Har jeg som arbeidstaker krav på en skriftlig arbeidsavtale?
  • Når kan en arbeidsgiver si opp en ansatt og hvilke krav stilles til en oppsigelse?
  • Har arbeidstaker et vern mot oppsigelse når han eller hun er sykemeldt?
  • Hvilke regler gjelder ved nedbemanning?
  • Hva betyr en avskjed og når kan en ansatt avskjediges?

Dersom arbeidsgiver ønsker å si opp en ansatt er det arbeidsgiver som må dokumentere at det foreligger et saklig grunnlag for å si opp den ansatte og særskilte saksbehandlingsregler må følges.  Oppfylles ikke lovens vilkår kan en oppsigelse være ugyldig og uten virkning for arbeidstaker.

Ofte vil den beste løsning både for arbeidstaker og arbeidsgiver være å komme til enighet om at arbeidsforholdet skal avsluttes. Gjennom forhandlinger kan partene enes om at arbeidstaker skal fratre sin stilling.

Ved oppsigelser som følge av nedbemanning må arbeidsgiver og tillitsvalgte enes om nedbemanningskriterier, slik som for eksempel ansiennitet, kompetanse, sosiale ferdigheter mv. som må følges konsekvent i den videre prosess.  

Ved alvorlige brudd på de plikter som arbeidstaker har, kan en arbeidsgiver i stedet for å si opp vedkommende velge å avskjedige ham eller henne. Til forskjell fra oppsigelse vil en avskjed bety at den ansatte slutter i sin jobb på dagen. Den ansatte mister også sin rett til å stå i stillingen inntil en eventuell tvist er avgjort.  

Vi bistår både bedrifter og privatpersoner i saker om omorganisering, nedbemanning, oppsigelse og avskjed. Vi bistår også i saker om ulovlige midlertidig ansettelser og trakassering på arbeidsplassen.

Tusen takk for din henvendelse. Du vil få svar innen kort tid
En feil har oppstått

Kontaktpersoner

Våre advokater behersker en rekke arbeidsfelt og spesialområder. Når du kontakter oss vil du alltid settes i kontakt med den advokaten som passer best for din sak.

Bente Strømsæther

Advokat

Våre ansatte        
fagområder

Andre fagområder

The Blog