Fagområder:
Arbeidsrett
Arv- og skifte
Insolvens og konkurs
Eiendom
Bygg og entreprise

Utdannelse:

  • 2001: Advokatbevilling.
  • Spesialfag EU/EØS rett, Universitetet i København.
  • 1994: Juridisk embetseksamen, Universitetet i Bergen.

Praksis:

  • 1.11.2001 – d.d. – Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co.
  • 2000-2001 - Kst. tingrettsdommer, Sør-Østerdal tingrett.
  • 1998-2000 - Dommerfullmektig, Sør-Østerdal tingrett.
  • 1996-1998 - Handels- og næringsdepartementet.
  • 1994-1996 - Utenriksdepartementet

Bente Strømsæther

Advokat

Advokat Strømsæther har bred erfaring med eiendomssaker, både i ulike boligtvister, tomtefeste og innenfor bygg- og entreprise. Strømsæther er fast bostyrer i dødsboskifter og konkursboer for Sarpsborg tingrett, og i konkursboer for Moss tingrett. Hun har god kjennskap til insolvens og restruktureringsprosesser.

Strømsæther har eiendomsmeglerbevilling og bistår jevnlig ved overdragelser av fast eiendom og ulike problemstillinger knyttet til tinglysning.

Advokat Strømsæther har lang prosedyreerfaring.