Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Bente Strømsæther

Bente Strømsæther

Advokat

Advokat Bente Strømsæther bistår i eiendomssaker, både i forbindelse med eiendomstransaksjoner, eierseksjonssameier, seksjoneringer, tomtefeste og andre spørsmål knyttet til fast eiendoms rettsforhold. Hun har også god kjennskap til bygg- og entreprisesaker.

I tillegg bistår advokat Strømsæther i arbeidstvistsaker.

Strømsæther bistår både privatpersoner og små og store virksomheter. Hun er oppnevnes jevnlig av Søndre Østfold tingrett som bostyrer i både dødsboskifter og i konkursboer. Hun arbeider også med spørsmål knyttet til arv og generasjonsskifter.

Strømsæther har eiendomsmeglerbevilling og lang prosedyreerfaring for domstolene.


Utdanning og erfaring

+

Utdannelse:

  • 2001: Advokatbevilling.
  • Spesialfag EU/EØS rett, Universitetet i København.
  • 1994: Juridisk embetseksamen, Universitetet i Bergen.

Praksis:

  • 1.11.2001 – d.d. – Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co.
  • 2000-2001 - Kst. tingrettsdommer, Sør-Østerdal tingrett.
  • 1998-2000 - Dommerfullmektig, Sør-Østerdal tingrett.
  • 1996-1998 - Handels- og næringsdepartementet.
  • 1994-1996 - Utenriksdepartementet.
Vi har den advokaten du trenger

Andre mennesker hos oss

Filtrer ansatte etter fagområde

+
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Våre ansatte