Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Yngve Romsvik

Yngve Romsvik

Advokat

Advokat Yngve Romsvik har erfaring med saker innenfor fast eiendom og har plan- og bygningsrett, tomtefeste og ekspropriasjonsrett som sine spesialfelt. Han brukes derfor ofte til å bistå i byggesaker og reguleringsprosesser, i skjønnssaker og i forbindelse med offentlig grunnerverv/ekspropriasjon.

Han arbeider også med boligreklamasjoner og utforming og tolking av avtaler.

Romsvik prosederer jevnlig saker for både domstolene og jordskifteretten.

Utdanning og erfaring

+

Utdannelse:

  • NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
  • Kulturminnerett, vår 2011.
  • Plan- og bygningsrett, høst 2010.
  • Ekspropriasjon og grunnerverv, vår 2010.
  • 2008: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Praksis:

  • 12.2019 – d.d - Partner Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co AS.
  • 08.2016 – 12.2019 – Advokat ved Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co AS.
  • 11.2014 – 08.2016 - Østfold politidistrikt, Retts- og påtaleenheten, Politiadvokat.
  • 04.2012 – 11.2014 - Fylkesmannen i Østfold, Juridisk avd., Rådgiver.
  • 10.2009 – 04.2012 - Statens vegvesen, Region øst, Eiendom/Juridisk seksjon, Førstekonsulent/adv.fullmektig.

Vi har den advokaten du trenger

Andre mennesker hos oss

Filtrer ansatte etter fagområde

+
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Våre ansatte