Fagområder:
Byggesaker og regulering
Ekspropriasjon
Tomtefeste

Utdannelse:

  • NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet:
  • Kulturminnerett, vår 2011
  • Plan- og bygningsrett, høst 2010
  • Ekspropriasjon og grunnerverv, vår 2010
  • 2008: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Praksis:

  • 12.2019 – d.d. Partner ved Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co AS
  • 08.2016 – 12.2019 – Fast ansatt advokat ved Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co AS
  • 11.2014 – 08.2016 Østfold politidistrikt, Retts- og påtaleenheten, Politiadvokat
  • 04.2012 – 11.2014 Fylkesmannen i Østfold, Juridisk avd., Rådgiver
  • 10.2009 – 04.2012 Statens vegvesen, Region øst, Eiendom/Juridisk seksjon, Førstekonsulent/adv.fullmektig

Yngve Romsvik

Advokat

Advokat Romsvik arbeider hovedsakelig med saker innenfor fast eiendom, og har plan- og bygningsrett og ekspropriasjonsrett som sine spesialfelt. Han brukes derfor ofte til å bistå i byggesaker, reguleringsplaner og i forbindelse med offentlig grunnerverv. Romsvik bistår i tillegg i nabo- og boligtvister, tomtefestesaker og andre problemstillinger knyttet til eiendom.

Med sin bakgrunn fra politiet har Romsvik mye erfaring med å prosedere saker for domstolene.