Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Byggesaker og regulering

Byggesaker og regulering

De fleste som eier fast eiendom må på ett eller annet tidspunkt forholde seg til plan- og bygningsretten. Enten fordi man selv ønsker å bygge ut, eller at naboen gjør det. Mange blir også berørt av kommune- og reguleringsplanprosesser som er styrende for fremtidig arealbruk av området.

Det kan ligge store økonomiske og velferdsmessige interesser i byggesaker og regulering – både for den som ønsker utbygging og den som blir negativt berørt av byggeplanene. Både regelverket og saksgangen kan tilsynelatende være uoversiktlig. Det kan derfor være avgjørende for å ivareta sine interesser at man allerede på et tidlig stadium får faglig juridisk bistand.

Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co bistår gjennom alle stadier av utbyggingsprosjekter. Fra å gi en innledende vurdering av et byggeprosjekt, til klage over et forvaltningsvedtak eller søksmål overfor domstolene.

Vårt firma har lang erfaring og god kjennskap til bransjen, og flere av våre advokater har dette som sitt spesialfelt. Advokat Helge Skaaraas en av landets ledende advokater innen dette rettsområdet, og er blant annet medforfatter i «Plan- og bygningsrett», del 1 og 2 (Universitetsforlaget 2019).

Tusen takk for din henvendelse. Du vil få svar innen kort tid
En feil har oppstått

Kontaktpersoner

Våre advokater behersker en rekke arbeidsfelt og spesialområder. Når du kontakter oss vil du alltid settes i kontakt med den advokaten som passer best for din sak.

Erik Hauge Danielsen

Advokat

Sarah M. Didriksen

Advokat

Helge Skaaraas

Advokat (H)

Våre ansatte        
fagområder

Andre fagområder

The Blog