Fagområder:

Utdannelse:

 • 2015: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø
 • 2013: University of Lucerne, School of Law (utveksling)
 • 2012: London School of Economics (utveksling)  

Praksis:

 • 12.2022 – d.d. – Advokat  Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS
 • 2.2021 – 12.2022 – Advokatfullmektig  Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS
 • 1.2017 – 1. 2021 – Juridisk rådgiver Hvaler kommune, Plan- og bygningsmyndigheten
 • 8.2015 – 11.2016 – Førstekonsulent Utlendingsnemnda (UNE)
 • 2014 – Traniee i Advokatfirmaet Kluge og Wiersholm
 • 2013 – Praktikantopphold i Kystverket  

Verv og frivillig arbeid:

 • 2018 – 2021 - Hovedtillitsvalgt Akademikerne i Hvaler kommune
 • 2016 – Tillitsvalgt Juristforbundet i Utlendingsnemnda
 • 2012 – Representant Juridisk Studentutvalg ved Universitet i Oslo  

Erik Hauge Danielsen

Advokat

Advokat Danielsen arbeider hovedsakelig med saker innenfor fast eiendom.

Danielsen har erfaring som saksbehandler hos bygningsmyndigheten i Hvaler kommune, og har særlige kunnskaper innenfor plan- og bygningsrett og generell forvaltningsrett.