Fagområder:

Utdannelse:

 • 2015: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø
 • 2013: University of Lucerne, School of Law (exchange student)
 • 2012: London School of Economics (exchange student)  

Praksis:

 • 2.2021 – d.d. – Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS
 • 1.2017 – 1. 2021 – Juridisk rådgiver i Hvaler kommune, Plan- og bygningsmyndigheten
 • 8.2015 – 11.2016 – Førstekonsulent Utlendingsnemnda (UNE)
 • 2014 – Traniee i Advokatfirmaet Kluge og Wiersholm
 • 2013 – Praktikantopphold i Kystverket  

Verv og frivillig arbeid:

 • 2018 – Hovedtillitsvalgt for Akademikerne i Hvaler kommune
 • 2016 – Tillitsvalgt for Juristforbundet i Utlendingsnemnda
 • 2015 – Verv i Studentsamfunnet Driv, Universitetet i Tromsø
 • 2012 – Studentrepresentant for Juridisk Studentutvalget ved Universitet i Oslo  

Erik Hauge Danielsen

Advokatfullmektig

Advokatfullmektig Danielsen arbeider hovedsakelig med saker innenfor fast eiendom.

Danielsen har erfaring som saksbehandler hos bygningsmyndigheten i Hvaler kommune, og har særlige kunnskaper innenfor plan- og bygningsrett og generell forvaltningsrett.

Med sin bakgrunn fra Utlendingsnemnda har Danielsen også erfaring med utlendingsrettslige spørsmål.