Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Ekspropriasjon

Ekspropriasjon

Ekspropriasjon innebærer et tvunget erverv av grunn eller rettigheter. I de aller fleste ekspropriasjoner i Norge er det det offentlige som eksproprierer, f.eks. til vei, jernbane eller offentlige bygg. Private kan imidlertid også få samtykke til å ekspropriere, f.eks. for å få adkomstvei eller tilkopling til vann- og avløpsanlegg.

En ekspropriasjonssak kan løses raskt ved en minnelig avtale, men kan også innebære at det må fattes vedtak om ekspropriasjon, forhåndstiltrede, tvangsfullbyrdelse og begjære skjønn for å få fastsatt erstatningen. En ekspropriasjonssak kan dermed reise en rekke rettslige spørsmål knyttet til avståelsen – men også verdsettelsen av arealene.

Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co har flere advokater som har lang erfaring i å bistå i slike saker – både klienter som må erverve grunn og de som må avstå. Vi kan derfor gi en helhetlig bistand ut i fra både strategiske og rettslige synspunkter gjennom alle stadier av saken.

Dersom du har mottatt varsel om ekspropriasjon har du krav på å få dekket dine advokatkostander i forbindelse med saken. Normalt vil også kunne avklares at også gjelder i forbindelse med minnelige forhandlinger om grunnerverv.

Tusen takk for din henvendelse. Du vil få svar innen kort tid
En feil har oppstått

Kontaktpersoner

Våre advokater behersker en rekke arbeidsfelt og spesialområder. Når du kontakter oss vil du alltid settes i kontakt med den advokaten som passer best for din sak.

Øystein Horntvedt

Advokat (H)

Helge Skaaraas

Advokat (H)

Våre ansatte        
fagområder

Andre fagområder

The Blog