Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Øystein Horntvedt

Øystein Horntvedt

Advokat (H)

Advokat Øystein Horntvedt har jobbet som eiendomsadvokat siden 2011. Horntvedt bistår grunneiere og eiendomsutviklere i plansaker, jordskifte, ekspropriasjon og tingsrettslige spørsmål. Han arbeider også med utforming og tolking av avtaler og entrepriserettslige spørsmål. I tillegg har han kompetanse knyttet til regelverket for offentlige anskaffelser.  

Videre bistår Horntvedt i spørsmål knyttet til borettslag, eierseksjonssameier, forsikringsoppgjør og mineralutvinning. Han påtar seg også oppdrag knyttet til fornybar energi, slik som utvikling av vindmølleparker, solcelleparker mv.

Han har betydelig landbruksrettsligerfaring, herunder odels- og konsesjonsrett.

Advokat Horntvedt har bred tvisteløsningserfaring og har møterett for Høyesterett.

 

Utdanning og erfaring

+

Utdannelse:

 • 2022: Møterett for Høyesterett.
 • 2003: Magister Legum (LL.M.) Universität Heidelberg.
 • 2002: Cand. jur., Universitetet i Oslo.

Praksis:

 • 2011 – d.d - Advokat Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co AS.
 • 2009 – 2011 - Politiadvokat, Østfold politidistrikt.
 • 2008 – 2009 - Politiadvokat, Troms politidistrikt.
 • 2005 – 2008 - Dommerfullmektig, Nord-Troms tingrett.
 • 2003 – 2005 - Advokatfullmektig, Wikborg, Rein & Co.
 • 2003 – Førstekonsulent, Statens landbruksforvaltning.
 • 2001 – Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.

Publikasjoner og annen faglig virksomhet:

 • 2006 – d.d - Sensor, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø.
 • 2002 - Norge og opprettelsen av FNs sikkerhetsråd – Norges oppfatninger om de allierte stormaktenes vetorett og faste plass i sikkerhetsrådet, 1941 – 1945. Publisert i Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 4/2002.
Vi har den advokaten du trenger

Andre mennesker hos oss

Filtrer ansatte etter fagområde

+
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Våre ansatte