Fagområder:
Landbruk
Ekspropriasjon
Bygg og entreprise
Straff

Utdannelse:

 • 2022 : Møterett for Høyesterett
 • 2003: Magister Legum (LL.M.) Universität Heidelberg
 • 2002: Cand. jur., Universitetet i Oslo

Praksis:

 • 2011 – Advokat, Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co AS
 • 2009 – 2011: Politiadvokat, Østfold politidistrikt
 • 2008 – 2009: Politiadvokat, Troms politidistrikt
 • 2005 – 2008: Dommerfullmektig, Nord-Troms tingrett
 • 2003 – 2005: Advokatfullmektig, Wikborg, Rein & Co.
 • 2003 – Førstekonsulent, Statens landbruksforvaltning
 • 2001 – Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Publikasjoner og annen faglig virksomhet:

 • 2006 – dd: Sensor, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
 • 2002: Norge og opprettelsen av FNs sikkerhetsråd – Norges oppfatninger om de allierte stormaktenes vetorett og faste plass i sikkerhetsrådet, 1941 – 1945. Publisert i Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 4/2002.

Øystein Horntvedt

Advokat (H)

Advokat Horntvedt har møterett for Høyesterett. Han har bred erfaring innen tvisteløsning og prosederer jevnlig for domstolene.

Horntvedt arbeider hovedsakelig med saker innenfor eiendomsrett, og har landbruk, byggesaker, jordskifte, entreprise og boligrett som sine spesialfelt. Han bistår også i arvesaker og har lang erfaring med problemstillinger knyttet til odelsrett og generasjonsskifter på landbrukseiendommer.

Horntvedt har også særskilt kompetanse med omfattende forsikringsoppgjør etter skade på fast eiendom.