Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Helge Skaaraas

Helge Skaaraas

Advokat (H)

Advokat Helge Skaaraas har spisskompetanse innenfor byggesaker og regulering, ekspropriasjon, tomtefeste og entreprise. Han tar også andre eiendomssaker, og har lang erfaring med skjønnssaker og jordskifte.

Skaaraas prosederer jevning for domstolene og har prosedert mange saker for Høyesterett på vegne av både private og offentlige klienter. Han har også erfaring fra voldgiftssaker, både som dommer og advokat.

I offentlig regi har Skaaraas ledet flere større utredningsarbeider. Blant annet som formann i Overvannsutvalget som leverte sin innstilling ved NOU 2015:16 til Klima- og miljøverndepartementet.  

Skaaraas brukes som kurs- og foredragsholder innenfor sine fagfelt og er medforfatter av fagbøker om plan- og bygningsrett og ekspropriasjonsrett.

Utdanning og erfaring

+

Utdannelse:

 • 1990: Møterett for Høyesterett.
 • 1984: Advokatbevilling.
 • 1981: Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo.

Praksis:

 • 15.08-1990 - d.d. Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co AS.
 • 1984-1990 - Advokat kommuneadvokaten i Oslo.
 • 1983-1984 - Dommerfullmektig Ytre Follo herredsrett.
 • 1982-1983 - Juridisk sekretær Oslo byplankontor.
 • 1982 - Sekretær Straffelovskommisjonen, Justisdepartementet.
 • 1979-1980 - Vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.

Publikasjoner og annen faglig virksomhet:

 • Medforfatter av «Plan- og bygningsrett», del 1 og 2 (Universitetsforlaget 2018).
 • Medforfatter av «Plan- og bygningsrett», del 1 og 2 (Universitetsforlaget 2011).
 • Medforfatter av «Plan- og bygningsrett» (Universitetsforlaget 2000).
 • Medforfatter av «Ekspropriasjon – særlig etter plan- og bygningsloven» (TANO 1990).
 • Div. foredragsvirksomhet, bl.a. for Advokatforeningen, foreninger og offentlig etater.
 • Fast foredragsholder fra 1988 for NITO vedr. kurs i plan- og bygningsloven, samt medlem av NITO’s kurskomite.
 • Sensor ved Universitetet i Oslo 1984-89.

Utredningsarbeid for det offentlige:

 • Leder av overvannsutvalget, NOU 2015:15.
 • Utredning for Samferdselsdepartementet i 2008, Avgiftslegging av privat parkering og veiprising som virkemiddel i miljøpolitikken og diverse andre utredningsoppdrag for det offentlige.
 • Rapport til Miljøverndepartementet i 1999, Alternative metoder for kostnadsfordeling ved opparbeiding, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg.
Vi har den advokaten du trenger

Andre mennesker hos oss

Filtrer ansatte etter fagområde

+
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Våre ansatte