Fagområder:
Byggesaker og regulering
Eiendom
Tomtefeste
Ekspropriasjon

Utdannelse:

 • 1990: Møterett for Høyesterett.
 • 1984: Advokatbevilling.
 • 1981: Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo.

Praksis:

 • 15.08-1990 - d.d. Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co AS
 • 1984-1990 - Advokat kommuneadvokaten i Oslo.
 • 1983-1984 - Dommerfullmektig Ytre Follo herredsrett.
 • 1982-1983 - Juridisk sekretær Oslo byplankontor.
 • 1982 - Sekretær Straffelovskommisjonen, Justisdepartementet.
 • 1979-1980 - Vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.

Publikasjoner og annen faglig virksomhet:

 • Medforfatter av «Plan- og bygningsrett», del 1 og 2 (Universitetsforlaget 2018).
 • Medforfatter av «Plan- og bygningsrett», del 1 og 2 (Universitetsforlaget 2011).
 • Medforfatter av «Plan- og bygningsrett» (Universitetsforlaget 2000).
 • Medforfatter av «Ekspropriasjon – særlig etter plan- og bygningsloven» (TANO 1990).
 • Div. foredragsvirksomhet, bl.a. for Advokatforeningen, foreninger og offentlig etater
 • Fast foredragsholder fra 1988 for NITO vedr. kurs i plan- og bygningsloven, samt medlem av NITO’s kurskomite.
 • Sensor ved Universitetet i Oslo 1984-89.

Utredningsarbeid for det offentlige:

 • Leder av overvannsutvalget, NOU 2015:15.
 • Utredning for Samferdselsdepartementet i 2008, Avgiftslegging av privat parkering og veiprising som virkemiddel i miljøpolitikken og diverse andre utredningsoppdrag for det offentlige.
 • Rapport til Miljøverndepartementet i 1999, Alternative metoder for kostnadsfordeling ved opparbeiding, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg.

Helge Skaaraas

Advokat (H)

Advokat Skaaraas har møterett for Høyesterett og har bred erfaring innen tvisteløsning og prosederer jevnlig for domstolene. Skaaraas arbeider mest med byggesaker og regulering, ekspropriasjon, tomtefeste og entreprise. Han tar også andre eiendomssaker og har lang erfaring fra skjønnssaker og jordskifte.

Skaaraas proseder er jevning saker i rettsapparatet og har prosedert flere saker for Høyesterett. Han har også erfaring fra voldgiftssaker, både som dommer og advokat.

Skaaraas har ledet større utredningsarbeider i offentlig regi, bl.a. som formann i Overvannsutvalget (som leverte sin innstilling høsten 2015). Han er også medforfatter av fagbøker om plan- og bygningsrett og ekspropriasjonsrett og er ofte brukt som foredragsholder.