Om oss

Oppdragsvilkår

Alle klienter hos oss får tilsendt en oppdragsbekreftelse. Denne består av to deler. Den første delen er tilpasset det aktuelle oppdraget, hvor det blant annet fremgår:

• hvem som er ansvarlig advokat for din sak
• hva oppdraget går ut på
• antatt varighet
• salærsats og fakturering

Den andre delen er våre alminnelige betingelser som er inntatt nedenfor. Disse gjelder for alle oppdrag Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co påtar seg. I tillegg gjelder domstolloven, advokatforskriften og regler for god advokatskikk.

For våre advokater gjelder følgende timepriser:

Eks. mva
Inkl. mva

Partnere

Veiledende timepris
2.200 – 2.700
2.750 – 3.375

FAST ANSATTE ADVOKATER

Veiledende timepris
2.000 – 2.200
2.500 – 2.750

ADVOKATFULLMEKTIGER

Veiledende timepris
1.700 – 1.900
2.125 – 2.375

For enkelte oppdrag tilbyr vi fastpris:

Inkl. mva

Testament

(med enkle bestemmelser)
5.000

Ektepakt

(med enkle bestemmelser)

4.500

Samboeravtale

(med enkle bestemmelser)
4.500

Innløsning av festetomt


22.500

OPPGJØRSOPPDRAG VED SALG AV FAST EIENDOM


22.000
The Blog