Om oss

Oppdragsvilkår

Alle klienter hos oss får tilsendt en oppdragsbekreftelse. Denne består av to deler. Den første delen er tilpasset det aktuelle oppdraget, hvor det blant annet fremgår:

• hvem som er ansvarlig advokat for din sak
• hva oppdraget går ut på
• antatt varighet
• salærsats og fakturering

Den andre delen er våre alminnelige betingelser som er inntatt nedenfor. Disse gjelder for alle oppdrag Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas & Co påtar seg. I tillegg gjelder domstolloven, advokatforskriften og regler for god advokatskikk.

For våre advokater gjelder følgende timepriser:

Eks. mva
Inkl. mva

Partnere

Veiledende timepris
1.900 – 2.400
2.375 – 3.000

FAST ANSATTE ADVOKATER

Veiledende timepris
1.600 – 1.800
2.000 – 2.250

ADVOKATFULLMEKTIGER

Veiledende timepris
1.500 – 1.600
1.875 – 2.000

For enkelte oppdrag tilbyr vi fastpris:

Inkl. mva

Testament

(ukompliserte)
5.000

Ektepakt

(ukompliserte)

4.375

Samboeravtale

(ukompliserte)
4.375

Innløsning av festetomt

(ukompliserte)

20.000

OPPGJØRSOPPDRAG VED SALG AV FAST EIENDOM

(ukompliserte)

16.250
The Blog