Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Straff

Straff

Den som er involvert i en straffesak, har rett til å la seg representere av advokat. Enten du er beskyldt for å ha gjort en straffbar handling eller er fornærmet.  

Normalt har alle som blir tiltalt for en straffbar handling, rett til å få oppnevnt en offentlig forsvarer som betales av det offentlige.

Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling, vil du kunne ha krav på bistandsadvokat i forbindelse med straffesaken. Dersom du har krav på å få oppnevnt bistandsadvokat, betaler det offentlige kostnadene for advokat. Bistandsadvokaten rolle er å ivareta den fornærmede sine interesser og rettigheter på hvert stadiet av straffesaken.

Vårt advokatfirma bistår allerede fra anmeldelsen til politiet, på etterforskningsstadiet, i rettsforhandlingene og ved søknad om voldsoffererstatning til Kontoret for voldsoffererstatning.

Flere av våre advokater har erfaring som aktor i påtalemyndighetene og som dommer/dommerfullmektig.

Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co bistår jevnlig i straffesaker, både som forsvarer og som bistandsadvokat.

Tusen takk for din henvendelse. Du vil få svar innen kort tid
En feil har oppstått

Kontaktpersoner

Våre advokater behersker en rekke arbeidsfelt og spesialområder. Når du kontakter oss vil du alltid settes i kontakt med den advokaten som passer best for din sak.

Øystein Horntvedt

Advokat (H)

Våre ansatte        
fagområder

Andre fagområder

The Blog