Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Aktuelt

Derfor skal du skrive fremtidsfullmakt

Foto: 

Ordet «fremtidsfullmakt» er kjent for mange, men hvorfor trenger man en slik fullmakt?

Vergemålsloven har bestemmelser om når en person skal settes under vergemål. Blant annet kan det være tilfeller der en person blir syk, eller satt ut av spill på en slik måte at vedkommende ikke lenger klarer å ivareta egne interesser. For å få oppnevnt en verge fra Statsforvalteren må man ha en diagnose, og det må foreligge et hjelpebehov.

Hva gjør man dersom man ikke har en diagnose, men likevel er så svekket at man ikke kan ivareta egne interesser? I slike tilfeller er det praktisk med en fremtidsfullmakt.

I fremtidsfullmakten kan du selv bestemme hvem som skal hjelpe deg den dagen du trenger ekstra bistand. Du kan konkretisere hva du skal kunne få bistand med, og når fullmakten skal tre i kraft. Mange velger å la det være opp til fastlegen å avgjøre når helsetilstanden er så svekket at man trenger hjelp med de forholdene som står beskrevet i fullmakten.

Eksempler på forhold man kan regulere i en fremtidsfullmakt:

  • Hjelp til personlige forhold
  • Hjelp til økonomiske forhold, gaver, forskudd på arv
  • Hjelp overfor offentlige myndigheter, som NAV og skattemyndigheter
  • Innsyn i journaler og bistand i forbindelse med helserelaterte forhold
  • Salg og utleie av eiendom

Formkravene for fremtidsfullmakter er relativt strenge. Fullmakten må være skriftlig, og når fullmakten skal signeres må det være to vitner til stede sammen med fullmaktsgiver. Vitnene skal signere på fullmakten og gå god for at fullmaktsgiver er ved sine fulle fem. De må være over 18 år og kan ikke være fullmaktsgiveres eller fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn eller barnebarn.

Dersom fullmakten omfatter rett til å selge fast eiendom eller borettslagsandel på vegne av fullmaktsgiver, kreves det i tillegg at Statsforvalteren stadfester ikrafttredelsen av fullmakten.

Det finnes mange gode maler på internett som kan være til inspirasjon for fremtidsfullmakten man setter opp. Likevel bør man være forsiktig med å skrive under på en ferdig mal. Det er fort gjort å skrive under på noe man ikke forstår hva er, eller i verste fall ikke ønsker eller trenger. Dette kan få uheldige konsekvenser den dagen man er satt ut av spill og ikke lenger kan endre fremtidsfullmakten slik at den regulerer det man faktisk trenger hjelp med.

Hos Advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas har vi lang erfaring med oppsett av fremtidsfullmakter. Vi bistår deg gjerne med rådgivning og oppsett av fremtidsfullmakt, slik at den blir skreddersydd etter dine behov.

No items found.