Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Aktuelt

Møterett for Høyesterett

Foto: 

Øystein Horntvedt prosederte 25. og 26. oktober sin andre av til sammen to prøvesaker for Høyesterett. Begge sakene er bestått og Øystein har derfor, som en av svært få advokater i Østfold, fått møterett for Høyesterett.

 

Hans andre prøvesak dreide seg om statens erstatningsansvar for pasientskader iht. pasientskadeloven § 2 tredje ledd. Iht. denne bestemmelsen kan staten unntaksvis pålegges erstatningsansvar selv om det ikke foreligger behandlingssvikt. Høyesteretts avgjørelse vil bli nærmere kommentert når den foreligger. 

 

Vi er nå det eneste advokatfirmaet i Østfold med to møterettsadvokater.

No items found.