Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Aktuelt

HR-2021-1773 A - viktig prinsippavgjørelse fra Høyesterett om selvstendig rettsvernshevd – tvangssalg.

Foto: 

Sak om rettsvernshevd er behandlet i Høyesterett i september hvor advokat Helge Skaaraas bisto den private part mot Bank Norwegian.

Saken gjaldt spørsmålet om avtale om kjøp av eiendom sto seg overfor tidligere eiers kreditor Bank Norwegian, selv om kjøper ikke hadde tinglyst overdragelsen.

Saken i Høyesterett hadde bakgrunn i at Bank Norwegian fikk utlegg i en eiendom for et krav mot en kunde. Kunden stod oppført med hjemmelen til eiendommen, som var overdratt mer enn 20 år tidligere. Bank Norwegian begjærte utlegg hos kunden og namsmannen besluttet å ta utlegg i eiendommen.

Advokat Helge Skaaraas.

Høyesterett kom til at utlegget i eiendommen ikke stod seg overfor ervervet mer enn 20 år tidligere fordi kjøperen hadde hevdet eiendomsrett til eiendommen.

Gjennom avgjørelsen har Høyesterett lagt til grunn at bestemmelsene i tinglysingsloven§ 21 annet ledd som i utgangspunktet gjelder hevdserverv også gjelder hvor rettigheten har sitt utspring i en avtale.

I all hovedsak tinglyses overdragelser og ved det får overdragelsen rettsvern, jf.tinglysingsloven § 20. Det betyr at spørsmål knyttet til rettsvernshevd sjelden kommer på spissen.

Avgjørelsen har betydning for de tilfeller hvor en overdragelse ikke er tinglyst, hvor det hefter uklarheter ved stiftelsesgrunnlaget, og hvor rette eier har hatt eiendommen i sin besittelse i mer enn 20 år.

No items found.