Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Lovendring

Nytt rundskriv om pris ved salg av landbrukseiendommer

Foto: 

Rundskrivet skal gjøre det lettere å sette seg inn i reglene om hvor mye en landbrukseiendom kan selges for.

Ved salg av landbrukseiendom, skal det i mange tilfeller legges vekt på om den avtalte prisen er for høy. Reglene om dette fremgikk tidligere av seks forskjellige rundskriv. Departementet har nå gitt ut et nytt rundskriv, som erstatter fem av disse. Dermed må den som skal kjøpe eller selge en landbrukseiendom, nå forholde seg til to rundskriv.

Det nye rundskrivet er et resultat av lovendringene som trådte i kraft 1. september i år. Du kan lese mer om dette på Landbruks- og matdepartementet sine hjemmesider.

Et rundskriv er departementets oversikt over regelverket på et bestemt område. Rundskriv tillegges stor vekt ved avgjørelsen av enkeltsaker i forvaltningen.

No items found.