Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Sak

Bortfester hadde ikke mistet forkjøpsretten

Foto: 

En forkjøpsrett faller bort etter senest 25 år. Høyesterett har nå slått fast at det gjelder et unntak fra dette i festeforhold.

Saken gjaldt en tomt i Bogstadveien i Oslo, hvor fester hadde oppført et næringsbygg. Partene hadde avtalt forkjøpsrett for bortfester ved overføring av festeretten.

Det følger av løsningsrettsloven § 6 første ledd at en forkjøpsrett bare gjelder i 25 år. § 6 annet ledd gjør unntak for visse typer rettigheter.

I HR-2017-2160-A slo Høyesterett enstemmig fast at unntaket i 6 annet ledd bokstav a omfattet en avtalt forkjøpsrett for bortfester til festeretten, og at unntaket da også omfattet overdragelse av bygg fester har oppført på tomta.

Bortfester sin forkjøpsrett ved overdragelse av bygget var dermed ikke bortfalt etter løsningsrettsloven.

Forkjøpsretten var knyttet til eiendommen tomten var festet bort fra. Dersom forkjøpsretten isteden hadde vært knyttet til bortfester personlig, ville forkjøpsretten ha falt bort.

***

Dersom du har behov for bistand i sak om tomtefeste, kan du ta kontakt med vårt sentralbord på 69 16 23 23. Du kan også ta direkte kontakt med en av våre kontaktpersoner innenfor tomtefeste.

No items found.